Обиколка на фабриката

Надворешен поглед на претпријатието

стр3
стр1
процес5

Персонал оперативен процес

процес8
процес 1
t1
процес3
стр21
процес4
процес7
процес6
т2

Опрема

p1 (1)
p1 (2)
p1 (3)
т3
стр3
стр4